Website Language

شرکتهای تحت پوشش شرکت توسعه صنایع شهد

         شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان در تاریخ 15/8/82 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس گردیده وتحت شماره 211707 در اداره ثبت شرکت­ها ومالکیت­های صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

      فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه تأسیس وتشکیل انواع شرکت­های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، مشارکت در سایر شرکت­ها وخرید وفروش سهام از طریق بورس یا غیره می­باشد. این شرکت جهت اهداف فوق می­تواند در زمینه­های مختلف در داخل یا خارج از کشور مبادرت به فعالیت نماید.

     فعالیت­های این شرکت در 4 بخش اصلی مطابق نمودار زیر متمرکز می باشد: