Website Language

واحد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

         باتوجه به این­ که سهام تعدادی از شرکت­های تحت پوشش، در بورس اوراق بهادار عرضه گردیده است و علاوه بر آن شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان نسبت به سرمایه ­گذاری کوتاه­ مدت در شرکت­ های پذیرفته شده در بورس نیز بخشی از منابع مالی خود را سرمایه­ گذاری نموده است، لذا این واحد عهده­ دار اداره سرمایه­ گذاری­ های شرکت در بورس اوراق بهادار وبهینه ­سازی دائم سبد سهام می ­باشد.