Website Language

واحد توسعه و سرمایه گذاری ها

     شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به عنوان یک هلدینگ همواره در حال به روز رسانی و جایگزینی یا توسعه سرمایه گذاری های خود با توجه به فضای کسب وکار کشور ومنطقه می باشد. در همین راستا اقدام به مشارکت در سرمایه گذاری های ذیل نموده است: 

 

 

2-1- سرمایه گذاری در ساختمان

2-2- سرمایه گذاری در ذوب آهن شمال غرب

2-3- سرمایه گذاری در پتروشیمی پردیس آذربایجان

2-4- توسعه وبروز رسانی کارخانه بیسکوئیت وشکلات توتیا

 

 

2-1- سرمایه گذاری در ساختمان

 

 

     شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان در مناطق مختلف زمانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال های گذشته نموده است که دراین راستا در حال حاضر مشارکتی در ایجاد یک مجتمع تجاری اداری در تهران با مشارکت سایر سرمایه گذاران با مساحتی در حدود 100000 متر مربع نموده است که عملیات تکمیلی آن در حال انجام می باشد.

 

 

2-2- سرمایه گذاری در ذوب  آهن شمال غرب

 

 

     شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان در سال 1392 اقدام به مشارکت در امر احداث یک واحد ذوب وفولادریزی و نورد با ظرفیت 800 هزار تن تولید شمش فولادی و350 هزار تن نورد ومیلگرد با شرکت سرمایه گذاری آذر سیماب را نموده است. این واحد تولیدی در جوار شهرستان ملکان واقع در جنوب آذربایجان شرقی می باشد.

 

 

2-3- سرمایه گذاری در پتروشیمی پردیس آذربایجان

 

 

     شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان در سال 1394 اقدام به سرمایه گذاری در یک واحد پتروشیمی تولید       از گاز طبیعی با مشارکت سرمایه گذاری پترو فرهنگ نموده است که این واحد در حال حاضر در منطقه آزاد ماکو واقع در آذربایجان غربی در حال احداث می باشد ظرفیت این واحد تولیدی         تن محصولات پتروشیمی می باشد.

 

 

2-4- توسعه و بازسازی کارخانه بیسکوئیت وشکلات توتیا

 

 

     شرکت توسعه صنایع شهد دارای یک واحد تولید بیسکوئیت وشکلات در شهرستان خوی واقع در آذربایجان غربی در مجاورت کارخانه قند خوی می باشد که در سال        احداث گردید ومحصولات آن انواع بیسکوئیت وشکلات می باشد. در حال حاضر شرکت توسعه شهد در حال نوسازی ماشین آلات و به روز رسانی محصولات کارخانه می باشد.